Home Over ODC-Noord

Over ODC-Noord

ODC-Noord is ontstaan in 2011, direct na de eerste aankondiging van het willen terugbrengen van het aantal rekencentra binnen de Rijksoverheid. Het programma Compacte Rijksdienst voorzag in maximaal vier overheidsdatacentra in Nederland.Vanuit de samenwerking tussen Provincie Groningen, gemeente Groningen, DUO en RDW ontstond de mogelijkheid om één van de overheidsdatacenters in het Noorden te positioneren.
Op 23 september 2013 is het ODC-Noord officieel geopend door de Commissaris van de Koning in Groningen.

kleurrijke gang in het datacenter

De initiële deelnemers aan ODC-Noord zijn: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Centraal Justitieel Incasso Bureau, Dienst Uitvoering Onderwijs, Rijksdienst  voor Wegverkeer, De Rechtspraak, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, Gemeente Groningen en het ministerie van Economische Zaken.

Onder het omgedoopte Programma Rijkscloud heeft ODC-Noord in 2014 de logische vervolgstap gezet van Housing naar Hosting langs de lijn die die programma had uitgezet: Housing ==>Hosting ==> Application Delivery, waarbij voor ODC-Noord Open Source en Open Standaarden belangrijke waarden waren en nog steeds zijn. Het ministerie van OC&W was daarbij de eerste klant.

De Cloud van ODC-Noord is gebaseerd op OpenStack, de storage-laag wordt geleverd op basis van CEPH. 

ODC-Noord biedt op dit moment een scala aan Housing-,  Hosting- , Storage-, PaaS- en SaaS-diensten variërend van recht-toe-recht-aan Housing tot Container-Platform,  Secure Filetransfer voorzieningen .

En dat allemaal binnen de veilige muren van een ODC.