Actueel

Privacyverklaring

de privacyverklaring van SSO-Noord waar ODC-Noord deel van uitmaakt, is aangepast.

Openingstijden gedurende de aankomende feestdagen

Gedurende de eerste Kerstdag tot en met Nieuwjaarsdag is ODC-Noord in principe gesloten. Dat betekent dat, tenzij daar andere afspraken voor zijn gemaakt, wordt gewerkt op basis van de consignatie-regeling zoals beschreven in het DAP.