Home FAQ Inhuur

Inhuur

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over inhuur.

V: Welke soorten inhuurcontracten zijn er?                

A: Een overzicht van de contracten kunt u vinden onder Inhuur > Types inhuurcontracten

 

V: Wat is het verschil tussen een inspanningsverplichting en een resultaatsverplichting?

A: Het verschil tussen een inspanningsverplichting en een resultaatsverplichting binnen het inhuuroffice is niet zwart/wit. Het is een kwestie van interpretatie, het één gaat niet zonder het ander. Daarom worden de Rijksbreed gedragen definities gehanteerd:                                     

Definitie externe inhuur op basis inspanningsverplichting:

“Externe inhuur is het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij rijksoverheid in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, middels het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid waarop door de opdrachtgever mede gestuurd wordt”

Definitie externe inhuur op basis resultaatsverplichting:

Onder externe inhuur op basis inspanningsverplichting valt niet: het uitbesteden via inhuur van personen, die kant en klare producten/diensten leveren. Er zijn ook andere uitzonderingen: zie hiervoor de 'Aangepaste leidraad externe inhuur' van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Bron: Rijksbegrotingsvoorschriften 2016