Security en Continuity

Infrastructurele afspraken op alle genoemde subcategorieën met als doel de continuïteit en integriteit, het risico en de naleving van in- en externe wet- en regelgeving te waarborgen. Het gaat om apparatuur met dergelijke functionaliteit en aanverwante middelen die normaliter in datacenters worden ingezet ten behoeve van securityoplossingen. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan multiplex (incl. (D)WDM)-apparatuur, Loadbalancers, Intrusion detection/prevention apparatuur (IDS/IPS-apparatuur), bandbreedte-management-apparatuur, anti-malware-middelen, Cryptografie (bijv. encryptieboxen) en Firewall.

Het betreft vaak complexe oplossingen met een hoog dienstverlenend karakter. Het gaat om dienstverlening die normaliter ingezet wordt in datacenters ten behoeve van securityoplossingen. Denk hierbij aan IB-adviesdiensten, IB-audits en pentesting. Deze werkzaamheden moeten op basis van een resultaatsverplichting ingekocht worden.