Management

Management is van toepassing op alle genoemde subcategorieën. Het betreft hulpmiddelen die voor het goed beheren van de in andere working area onderkende bouwblokken noodzakelijk zijn. Onderkende bouwblokken binnen Management zijn onder andere deployment, monitoring, logging en Beheer, onderhoud en support.

Met Beheer op het bouwblok of element wordt tevens verstaan de dienstverlening van een externe partij die het ontwerp, de realisatie, Beheer en/of onderhoud op zich neemt. Management diensten typeren zich dan doordat de externe partij zelf de regie hier over voert. Het betreft hier maatwerk. Hierbij kan gedacht worden aan het managen van onderhoudscontracten en een CMDB.