EASI2010

De ‘Europees Aanbesteden Samenwerking ICT’ overeenkomst (EASI2010), cluster rekencentrum hardware, is geëxpireerd op 31 juli 2016. Met het project ‘Rijksoverheid Aanbesteding Datacenters 2016’ (ROAD 2016) geeft categoriemanagement Datacenters invulling aan de opvolging van EAS2010 RCHW. Het contractbeheer van deze overeenkomst ligt bij de Haagse Inkoopsamenwerking (HIS). Op 1 augustus 2016 zijn de contractactiviteiten behorend bij EASI2010 RCHW overgenomen van het HIS door IUC-Noord.

 Onder contractactiviteiten wordt verstaan:  

  1. Contractbeheer  van ROK

  2. Onderhouden van contacten met deelnemers

  3. Onderhouden van contacten gecontracteerde partijen

  4. Invulling geven aan het leveranciers- en contractmanagement

Verlengingsbrieven

Onderaannemers EASI2010