Home Rijkscategorieën Datacenters

Welkom op de pagina van Categorie Datacenters

Het ontwikkelen van categoriemanagement past binnen het ontwikkelen van een compacte en professionele inkoopfunctie van de rijksoverheid. De vorming van Inkoop Uitvoeringscentra (IUC’s) wordt gevolgd door een specialisatie van deze centra door middel van categoriemanagement. Het IUC-Noord ontwikkelt sinds mei 2013 de categorie Datacenters. Het IUC-Noord is onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Scope

Onder de scope van de categorie Datacenters vallen alle Producten en Diensten die logischerwijs tot een datacenter of datacenter-toepassing behoren. De scope bestaat uit het leveren van hardware componenten, hardware gerelateerde software, geïntegreerde systemen, aan hardware en/of geïntegreerde systemen gerelateerde diensten.

De scope is onderverdeeld in zeven subcategorieën (working areas):  Housing, Network, Servers, Storage, Management, Integration, Security en Continuity.