Home Rijkscategorieën Gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarders

Categorieplan Gerechtsdeurwaarders: Maatschappelijk Verantwoord Innen en Inkopen

De categorie Gerechtsdeurwaarders bestaat sinds 1 mei 2016. Binnen de scope van deze categorie vallen alle nationale en internationale incasso- en (gerechts)deurwaardersdiensten van de rijksoverheid.

 
Visie van de  categorie:

‘De overheid gaat Maatschappelijk Verantwoord Innen en Inkopen’

 Dit houdt in dat de categorie staat voor:

  1. Zorgplicht vanuit de overheid voor fatsoenlijke omgangsvormen met debiteuren die betalingsachterstand hebben;
  2. Goed opdrachtgeverschap richting dienstverleners door een gepaste professionele marktbenadering;
  3. Overeenkomsten die leiden tot een optimaal incassosucces;
  4. Kosteneffectiviteit.

De categorie is actief betrokken bij aanbestedingen en contracten voor de Dienstuitvoering Onderwijs, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Rechtspraak en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Schuldenproblematiek is een maatschappelijk probleem dat als zodanig in het meest recente regeerakkoord ook benoemd wordt. Dit is zeer complexe materie waar eenvoudige oplossingen niet voorhanden zijn. Vanuit de categorie kunnen we een bijdrage  leveren om oplossingen dichter bij de brengen.

Meest recente successen van de categorie  zijn dat er contracten zijn getekend om schulden van in het buitenland verblijvende debiteuren te innen. 


Meer info:

De categorie Gerechtsdeurwaarders is ondergebracht bij IUC-Noord, waarbij het één van de categorieën binnen de rijksportfolio Organisatie & Personeel is. Voor nadere informatie over de categorie kunt u contact opnemen met:

Egbert Urff, Categoriemanager a.i. Gerechtsdeurwaarders  (06-57573202)

 

Factsheet: