Inkoop Uitvoerings Centrum Noord (IUC-Noord) verzorgt de inkopen voor verschillende overheidsorganen waaronder het CJIB en Dienst Uitvoering Onderwijs. Een volledig overzicht kunt u vinden onder Onze klanten.


Betrouwbaarheid:
We doen wat we zeggen en zijn transparant. We maken concrete afspraken waar we op afgerekend kunnen en willen worden.

Klantgerichtheid: We zorgen voor maximale duidelijkheid en gemak voor onze klanten bij alle vormen van dienstverlening.

Toekomstgericht: We werken op alle fronten doorlopend aan verbetering van onze dienstverlening. We kijken daarbij niet alleen naar de huidige wensen, maar ook naar de toekomstige behoeften van onze klanten en relaties.

Verbondenheid: In verbinden en samenwerken ligt onze kracht. Extern komt dat tot uiting in onze schakelfunctie: IUC-Noord is hét landelijke loket voor inkoop.

 

IUC-Noord is onderdeel van de Shared Service Organisatie Noord, SSO-Noord.