Home Diensten

Diensten

IUC-Noord verleent de volgende diensten: 

 

Spendanalyse
Het analyseren van inkoopgebonden uitgaven evenals het adviseren daarover.

Marktonderzoek
Het systematisch zoeken naar mogelijke leveranciers, producten en relevante externe factoren die toelevering in de nabije toekomst kunnen beïnvloeden of verstoren.

Bedrijfseconomische inkoopanalyse (in samenwerking met andere interne partijen)
Het uitvoeren van onderzoek gericht op de bedrijfsprocessen van de klant. Hierbij kan gedacht worden aan het in kaart brengen van bedrijfskritische risico’s, mogelijkheden om (proces)kosten te reduceren en afwegingen over maken, kopen of samenwerken.

Sourcingstrategie
Het maken van de afwegingen van de wijze waarop men in de behoeften gaat voorzien en de aanpak om die wijze in te voeren. Denk hierbij aan zelf doen of inkopen, eventueel in samenwerking met andere organisaties.

 

Kopen

Aanbesteding technische en/of juridische ondersteuning
Beschikking over aanbestedingstechnische en juridische kennis en deze inzetten ten behoeve van de klant;

Vraagbundeling
Onderzoek welke (aangesloten) organisaties vergelijkbare inkoopbehoeftes hebben en adviseren op welke wijze verwerving kan plaatsvinden;

Vraagspecificatie
De opdrachtgever helpen om de eigenschappen beschrijven waaraan het product of de dienst moet voldoen;

Aanbestedingsstrategie
Aanbestedingsstrategie uitzetten en uitvoeren van aanbestedingen boven het drempelbedrag (> € 15.000,-).

Contractering
Onderhandelen, afstemmen van de voorwaarden op basis van een afgeronde aanbesteding, het opstellen van contracten en het begeleiden van vereiste digitale/fysieke ondertekening.

Implementatie nieuwe contracten
Het communiceren van nieuwe contracten en wat deze inhouden.

Leveranciersmanagement
Het onderhouden van relaties met de gecontracteerde leveranciers. De wijze en intensiteit is afhankelijk van het belang van de leverancier. De relatie staat hierbij centraal, niet het (of meerdere) contract met een leverancier. Doel van het onderhouden van de relatie is onder andere zorgen dat men de ander begrijpt evenals het delen van ontwikkelingen die voor de ander relevant zijn.

 

Gebruiken

Contractmanagement
Het ondersteunen van de klantorganisaties zodat zij de contracten optimaal benutten;

Contractbeheer
Het administratief vastleggen van contractgegevens in een contractregistratiesysteem. Vervolgens wordt dit  beschikbaar gesteld aan de klant zodat zij het kan ontsluiten voor haar medewerkers;

Bestellen
Het uitvoeren van de reactieve (operationele) fase van het inkoopproces in relatie met afgesloten contracten doormiddel van bestellen (verstrekken van opdrachten), bewaken (levering en orderafhandeling) en nazorg (oplossen van problemen).